حرفهای دلتنگی

بشنو از دل چون حکایت می کند

خدا جونم خیلی دوست دارم

نبود ی نبود م، تو هستی که هستم

 

                                         به تو تکیه مید م تو رو می پرستم

 

به تو تکیه مید م که عا شق ترینی

 

                                        که د لواپس لحظه های زمینی

 

من از تو نگفتم شنیده گرفتی

 

                                        به یاد ت نبود م ندید ه گرفتی

 

می خوام مثل آینه پیش رو ت بشینم

 

                                       تو رو با تمو م و جو د م ببینم

 

بذا ر روح من با نگا ت زیر ورو شه

 

                                      بذا ر پیرهن آسمون و بپوشه

 

همه د ل خوشی هام گذ شت وتو موندی

 

                                     تو بی راهه ها مو به مقصد رسوند ی

 

ا مید م به جزتو شد ه ناا مید ی

 

                                     همیشه تو آخر به دا د م رسید ی

 

             

               

                  ** ا فشین ید ا للهی **

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۷ خرداد۱۳۸۶ساعت ۷:۲۱ قبل از ظهر  توسط اهل دل  |